• Grafisk profil för fotografen Christoffer Lomfors. Identiteten bygger på en symbol där initialerna CL används som grafiska element. Formspråket är enkelt och diskret för att framhäva fotografierna. Visitkort och korrespondenskort är boktryckta på sammanfogat Colorplan-papper och brevpapper och kuvert blindpräglas för hand.

    Visual identity for photographer Christoffer Lomfors. The design is strict and discreet in order to focus on his photography. The main element of the identity is the symbol: A circle with his initials CL used as graphic elements. Since the identity is quite discreet, the choice of paper and print became even more important: Business cards are letter-printed on duplex Colorplan and envelopes and letters/invoices are manually blind embossed.