• Courage är ett Malmö-baserat magasin som säljs på gatan och i utvalda affärer. Courage handlar om hur vi kan skapa en hållbar livsstil och ett tolerant samhälle och lyfter röster som annars inte kommer till tals. Art direction, formgivning och illustration.

    Courage is a Malmo-based magazine, sold on the street and in selected stores. Courage focuses on how to create a sustainable lifestyle and a tolerant society. Identity, graphic design, art direction and illustration.