• Animation om H+ vilket är Helsingborgs plan för södra delen av staden, där hamn och industri ska bli bostäder, kultur och grönområden. Filmen var del av en utställning om H+.

    The city of Helsingborg is redeveloping its southern port- and industrial areas into a sustainable, modern hub for culture, knowledge and housing. I was asked to make an animation about the transformation of the city, as part of an exhibition. Music: Nicolas Rodriguez