• Karaktärsdesign för KR Baby, en kinesisk barnbutik. Karaktärerna är en grundläggande del av varumärket och används i butiksmiljöer, på produkter och på olika digitala plattformar.

    Character design for the KR Baby, a Chinese store for baby supplies. The characters are a fundamental part of the brand – used in stores, on products, campaigns and on social media.

  • Animated emoji-pack available in chinese social media app WeChat.