• Jag arbetar sedan ett par år med Moderna Museet Malmö och formger kommunikationsmaterial för museets utställningar och verksamheter. Program, utställningskataloger, affischer, skyltning med mera, för både tryck och skärm.

    I have been working with Moderna Museet Malmö for a couple of years, designing folders, programmes, posters, catalogues, banners, video and info spots etc. Here are a few examples.

  • Program för utställningen The New Human, som utforskar människans livsvillkor i en snabbt föränderlig värld. Eftersom The New Human visar videokonst och skiftar program under utställningens gång, ville vi ha känslan av ett filmfestival-program.

    Programme printed on newspaper stock for The New Human, an exhibition that explores our human condition in a fast-changing world. Since the exhibition is a collection of video art, and what’s on show changes during the course of the exhibition, we wanted the programme to be more approachable and have the feel of a film festival paper.

  • Utställningsfolder om konceptkonstnären Vassil Simittchiev som använder staden som sin ateljé och utställningsyta.

    Exhibition folder about concept artist Vassil Simittchiev, who uses the city as his atelier and exhibition space.

  • 7