• Utställningskatalog och kampanjmaterial för utställningen Konstnären, ett samarbete mellan Moderna Museet, Nationalmuseum och Konstakademin som visats i Stockholm och nu i Malmö. Utställningen visar verk ur museernas samlingar, från 1500-talet till idag, och är uppdelad i fem kapitel som handlar om de roller som konstnären spelat genom tiderna: entreprenören, geniet, normbrytaren, visionären och resenären.

    Exhibition catalogue and marketing material for The Artist In The Role As, an exhibition co-curated by Moderna Museet, Nationalmuseum and Konstakademin. The exhibition shows pieces from the collections, from the 1500s through to today and is divided in five chapters. Each chapter represents a role that artists have played through history: The Entrepreneur, Genius, Norm-breaker, Visionary and Traveller.